sobota, 20 czerwca 2015

212. Narodziny Mateuszka
Jak w tytule. Bez zbędnych słów. Urodził się Mateuszek, więc i kartka
gratulacyjno-powitalna powstać musiała. :)